Tel: 018-14 66 44 Mobil: 0707-82 08 39

Välkommen till El-alm!

EL-ALM är en elektromekanisk verkstad som utför omlindningar av elmotorer, generatorer och transformatorer.Vi åtar oss även reparationer av svetsar samt av startmotorer och generatorer för fordon Som representant för ABB elmotorer har vi alltid nya elmotorer till försäljning, dessutom har vi oftast en hel del begagnat i lager.

 

Kontakt El-ALM

TFN:   018-14 66 44
MOBIL:0707-82 08 39
FAX:    018-13 34 87

Kungsängsvägen 4
753 23 Uppsala